Kamica żółciowa: przyczyny, objawy, leczenie i dieta (2022)

Kamica pęcherzykowa jest chorobą bardzo rozpowszechnioną ijedną znajczęstszych przyczyn hospitalizacji zpowodu chorób przewodu pokarmowego wkrajach europejskich. Najczęstszym objawem jest kolka żółciowa odczuwana jako nagły, napadowy, ostry, niezwykle silny ból zlokalizowany wnadbrzuszu lub wprawym, górnym kwadrancie brzucha, promieniujący do prawego barku lub pod prawą łopatkę.

Co to jest kamica żółciowa ijakie są jej przyczyny?

Kamica żółciowa to stan, wktórym wpęcherzyku żółciowym i/lub drogach żółciowych występują nierozpuszczalne złogi zbudowane zsubstancji chemicznych, które znajdują się wżółci. Żółć składa się zwody, kwasów żółciowych, cholesterolu, kwasów tłuszczowych, bilirubiny, fosfolipidów, białek izwiązków nieorganicznych. Prawidłowo substancje te rozpuszczają się wżółci iw takiej formie są wydalane do przewodu pokarmowego. Zaburzenia składu żółci wpływają na ich rozpuszczalność. Początkowo znierozpuszczalnych substancji wytrąca się tzw. błotko oraz mikrokryształki, które zczasem łączą się wcoraz większe struktury, prowadząc do powstania złogów.

Złogi powstają najczęściej wpęcherzyku żółciowym (nazywa się je wtedy kamicą pęcherzykową); znacznie rzadziej tworzą się poza nim, wdrogach (przewodach) żółciowych (mówi się wtedy okamicy przewodowej). Kamienie występujące wdrogach żółciowych są zwykle pochodzenia pęcherzykowego (dostają się do przewodów żółciowych zpęcherzyka żółciowego).

Kamienie zbudowane są najczęściej zcholesterolu, barwników żółciowych, jonów nieorganicznych (np. wapniowych) ibiałek. Składniki te mogą występować wróżnych proporcjach. Wyróżnia się złogi cholesterolowe, barwnikowe oraz mieszane. Znaczną większość stanowią kamienie mieszane (cholesterolowo-barwnikowe).

Złogi zbudowane wyłącznie zcholesterolu występują głównie wpopulacjach krajów rozwiniętych – wZachodniej Europie iw Stanach Zjednoczonych, podczas gdy barwnikowe – wkrajach rozwijających się (m.in. Afryka, Azja).

Czynnikami ryzyka powstania kamicy żółciowej są:

(Video) Kamica pęcherzyka żółciowego - żywienie w prewencji i leczeniu

 • starszy wiek,
 • płeć żeńska,
 • czynniki hormonalne, np. liczne ciąże,
 • predyspozycja genetyczna,
 • cukrzyca,
 • otyłość,
 • hipertriglicerydemia (duże stężenie triglicerydów we krwi),
 • niektóre leki (estrogeny, doustne środki antykoncepcyjne, fibraty),
 • czynniki jatrogenne (związane ze stosowanym wcześniej leczeniem) powodujące zastój żółci – protezy, szwy chirurgiczne itp.,
 • stan po zabiegach operacyjnych – resekcja żołądka, zespół krótkiego jelita,
 • mukowiscydoza,
 • przewlekłe infekcje dróg żółciowych,
 • szybka utrata masy ciała, przedłużające się głodzenie,
 • mała aktywność fizyczna.

Kamica pęcherzykowa jest chorobą bardzo rozpowszechnioną ijedną znajczęstszych przyczyn hospitalizacji zpowodu chorób przewodu pokarmowego wkrajach europejskich. Wpopulacji polskiej występuje uokoło 20 % osób. Główną przyczyną tej dolegliwości są kamienie cholesterolowe. Częstość występowania kamicy wzrasta wraz zwiekiem – dotyczy ona około 15–18% osób do 40. roku życia inawet 50% osób powyżej 60. roku życia. Wkażdej grupie wiekowej choroba ta występuje 4–5-krotnie częściej wśród kobiet. W10% przypadków kamicy pęcherzykowej towarzyszy występowanie złogów wprzewodach żółciowych.

Kamica żółciowa — objawy

U znacznej większości chorych kamienie wpęcherzyku żółciowym przez wiele lat mogą nie dawać żadnych objawów. Wprzypadku niepowikłanej kamicy pęcherzykowej oznaki choroby mogą być bardzo różne – od typowych po niecharakterystyczne. Najczęstszym objawem jest kolka żółciowa odczuwana jako nagły, napadowy, ostry, niezwykle silny ból zlokalizowany wnadbrzuszu lub wprawym, górnym kwadrancie brzucha, promieniujący do prawego barku lub pod prawą łopatkę. Ból może być wywołany przez spożycie obfitego, tłustego pokarmu, zwykle utrzymuje się kilka godzin istopniowo ustaje. Utrzymuje się zazwyczaj od 30 minut do 5godzin. Występuje ona u70-80 % pacjentów zkamicą żółciową ijest zwykle spowodowana nadmiernym rozdęciem pęcherzyka żółciowego na skutek zatkania przewodu pęcherzykowego (tzn. kanału, przez który żółć przedostaje się zpęcherzyka do przewodu pokarmowego) przez złóg. Napadom bólu często towarzyszą nudności iwymioty, niepokój, nadmierna potliwość.

Dolegliwości ustępują po wycofaniu się złogu zprzewodu pęcherzykowego do pęcherzyka żółciowego. Nawroty bólu występują zwykle wciągu kilku tygodni do roku od pierwszego incydentu bólowego.

Przedłużające się zatkanie przewodu pęcherzykowego może prowadzić do powikłań kamicy pęcherzykowej: zapalenia pęcherzyka żółciowego iwodniaka pęcherzyka. Wprzypadku rozwoju ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego, oprócz kolki żółciowej pojawiają się gorączka idreszcze (rzadko zażółcenie skóry), aw badaniach krwi – wysoka leukocytoza (duża liczba białych krwinek) ipodwyższone wartości białka CRP. Może pojawić się także ból wprawym nadbrzuszu, występujący podczas ucisku inarastający podczas głębokiego wdechu. Wodniak zkolei to rozdęty, powiększony pęcherzyk żółciowy wypełniony jest śluzem, któremu nie towarzyszą dolegliwości związane ze stanem zapalnym (gorączka idreszcze).

Co robić wrazie wystąpienia objawów kamicy żółciowej?

Osoby zjuż rozpoznaną kamicą żółciową, uktórych typowe dolegliwości występowały wprzeszłości, ustępowały samoistnie lub po przyjęciu leków, bez innych objawów ichorób przewlekłych, mogą same rozpocząć leczenie, przyjmując już wcześniej zalecone przez lekarza leki rozkurczowe iprzeciwbólowe dostępne waptece bez recepty.

Wśród dostępnych bez recepty leków rozkurczowych można wymienić: drotawerynę, hioscynę, awśród leków przeciwbólowych:

(Video) Kamienie żółciowe - skuteczne leczenie naturalne.

 • paracetamol,
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne lub
 • metamizol.

Dostępne są także preparaty złożone, zawierające leki zobu tych klas.

Ważne

Nie podejmuj samodzielnych prób domowego leczenia ludzi wstarszym wieku, którzy chorują na inne poważne choroby, kobiet wciąży oraz dzieci.

Jeżeli wyżej opisane dolegliwości wystąpiły po raz pierwszy lub towarzyszy im gorączka lub dreszcze, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Pilnym wskazaniem do konsultacji lekarskiej jest również, występowanie niepokojących dolegliwości, tj. uporczywe wymioty, które uniemożliwiają przyjmowanie płynów ipokarmów.

Jak lekarz ustala diagnozę?

Do wykrycia bezobjawowej kamicy pęcherzyka żółciowego dochodzi często przypadkowo, podczas wykonywania USG jamy brzusznej, zaleconego zinnych powodów. Skuteczność tego badania wwykrywaniu kamicy pęcherzyka jest duża iwynosi powyżej 95%. Badanie to dostarcza informacji oliczbie, wielkości kamieni iich lokalizacji, atakże owystępowaniu powikłań kamicy. Dokładniejszym badaniem, które może zalecić lekarz wprzypadku występowania wątpliwości podczas badania USG bądź podejrzenia obecności powikłań, jest tomografia komputerowa (TK) jamy brzusznej. Lekarz może również zalecić wykonanie badania krwi wcelu oceny liczby białych krwinek, atakże wykonanie badań określających funkcjonowanie komórki wątrobowej wraz zoceną ewentualnego zastoju żółci wdrogach żółciowych.

(Video) Dieta przy kamicy żółciowej – ważne zalecenia | Aktualności 360

Leczenie idieta przy kamicy żółciowej

Chorzy, uktórych występuje kolka żółciowa niepowikłana orozpoznanej przyczynie, mogą rozpocząć samodzielne leczenie lekami przeciwbólowymi irozkurczowymi, które wcześniej przepisał lekarz lub są dostępne bez recepty. Należą do nich leki rozkurczowe: drotaweryna, hioscyna, atakże leki przeciwbólowe: paracetamol, niesteroidowe leki przeciwzapalne lub metamizol. Dostępne są także preparaty złożone zawierające leki zobu tych klas. Należy także pozostawać na czczo do momentu ustąpienia bólu.

W przypadku wystąpienia silniejszych dolegliwości bólowych, nieustępujących po typowym leczeniu, należy się skontaktować zlekarzem, który może zalecić wtakiej sytuacji wykonanie dodatkowych badań diagnostycznych (USG/TK jamy brzusznej, badań laboratoryjnych), anawet konsultację chirurgiczną. Konsultacja chirurgiczna jest konieczna wprzypadku długotrwałego utrzymywania się dolegliwości (pomimo właściwego leczenia przeciwbólowego irozkurczowego) lub gdy istnieje ryzyko wystąpienia powikłań choroby.

Zalecanym sposobem leczenia chorych zobjawową kamicą pęcherzyka żółciowego ijej powikłań jest chirurgiczne usunięcie pęcherzyka żółciowego wraz ze znajdującymi się wewnątrz niego złogami. Zabieg ten można wykonać metodą tradycyjną (otwartą), poprzez rozcięcie powłok brzusznych iusunięcie pęcherzyka ze złogami, atakże metodą laparoskopową (bez rozcinania powłok), zużyciem specjalnych przyrządów. Wprowadza się je do wnętrza jamy brzusznej poprzez 3małe nacięcia na powierzchni ściany brzucha, anastępnie usuwa się pęcherzyk wraz ze złogami. Metoda ta jest rekomendowana zuwagi na zmniejszenie bólu pooperacyjnego, krótszy czas gojenia się rany pooperacyjnej, mniejszą liczbę powikłań, atym samym krótszy okres przebywania pacjenta wszpitalu.

W przypadku objawowych chorych zobecnością złogów wpęcherzyku żółciowym idrogach żółciowych należy przed planowanym leczeniem chirurgicznym wykonać zabieg endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej (ECPW), który pozwala na ewakuację kamieni zdróg żółciowych.

Z reguły leczenie kamicy żółciowej jest wskazane tylko wprzypadku wystąpienia objawów. Cholecystektomię wbezobjawowej kamicy pęcherzyka żółciowego zaleca się wprzypadkach zwiększonego ryzyka raka pęcherzyka żółciowego m.in.: wpęcherzyku żółciowym zpolipami ośrednicy ≥2cm lub polipami ośrednicy 1–2 cm ztendencją do powiększania się, złogami ośrednicy >3cm oraz wpęcherzyku żółciowym onieregularnie zwapnionych ścianach.

W szczególnych sytuacjach, gdy złogi są małe (do 1,5 cm średnicy), nieuwapnione igłównie zbudowane zcholesterolu bądź istnieją przeciwskazania do operacji, można rozważyć terapię zkwasem ursodeoksycholowym. Długotrwałe stosowanie (6–24 miesiące) kwasu ursodeoksycholowego powoduje stopniowe rozpuszczenie złogów cholesterolowych. Skuteczność takiego leczenia jest dyskusyjna, ponadto po odstawieniu leków istnieje duże ryzyko nawrotu kamicy (66% chorych).

(Video) Kamica żółciowa - zapalenie pęcherzyka żółciowego, ostre zapalenie dróg żółciowych

Należy zaznaczyć, że terapia farmakologiczna jest przeciwwskazana wkamicy ze złogami uwapnionymi, barwnikowymi lub kamieniami mnogimi, wotyłości, ciąży, czy chorobach wątroby.

Czy możliwe jest całkowite wyleczenie?

Całkowite wyleczenie kamicy pęcherzykowej jest możliwe po chirurgicznym usunięciu pęcherzyka żółciowego wraz zobecnymi wnim kamieniami. Częstość powikłań po zabiegach jest niewielka, aw przypadku kamicy niepowikłanej – znikoma. Zuwagi na dużą częstość nawrotów kamieni leczenie zachowawcze (farmakologiczne) zaleca się przede wszystkim upacjentów, którzy nie mogą być operowani lub nie wyrażają zgody na zabieg chirurgiczny.

Jaką dietę stosować po zakończeniu leczenia?

Zarówno po ustąpieniu dolegliwości bólowych (kolki), jak ipo radykalnym leczeniu kamicy (zabieg chirurgiczny), najważniejsze jest przestrzeganie odpowiedniej diety (zobacz: Dieta wkamicy żółciowej). Podstawowym rodzajem diety, stosowanym wschorzeniach wątroby idróg żółciowych, jest dieta oparta na potrawach ubogotłuszczowych iwysokowęglodanowych. Istotne jest także unikanie obfitych posiłków, to znaczy przyjmowanie mniejszych porcji pożywienia ze zwiększoną częstością, najlepiej około 5–6 posiłków dziennie.

Potrawy pieczone zastępować należy gotowanymi iduszonymi (dotyczy to także owoców iwarzyw). Niewskazane jest spożywanie tłustych mięs iryb oraz stosowanie majonezów, margaryny, smalcu. Należy unikać ostrych przypraw.

Ponadto zaleca się większe ilości odtłuszczonych produktów nabiałowych, chleb pszenny lub chleb typu graham, kasze imakarony.

W przypadku pojawienia się wzdęć po usunięciu pęcherzyka żółciowego można, po konsultacji zlekarzem, zastosować leki zmniejszające te dolegliwości.

(Video) Dieta a kamienie żółciowe | Iwona Wierzbicka | Porady dietetyka klinicznego

Co robić, aby uniknąć zachorowania na kamicę żółciową?

Ponieważ przyczyny powstawania kamieni wpęcherzyku żółciowym nie zostały dotychczas dokładnie wyjaśnione, nie można jednoznacznie zalecić działań zmniejszających ryzyko wystąpienia choroby.

Niemniej jednak, zuwagi na niektóre czynniki ryzyka kamicy żółciowej (otyłość, hipertriglicerydemia) rozsądne wydaje się przestrzeganie ogólnych zasad zdrowego stylu życia: przestrzeganie zaleceń żywieniowych (m.in. mała zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych iduża zawartość błonnika wdiecie), szczególnie przez osoby ozwiększonym ryzyku zachorowania (więcej na ten temat: Zasady zdrowego żywienia), utrzymanie odpowiedniej masy ciała oraz regularna aktywność fizyczna.

Ponadto upacjentów zszybką utartą masy ciała, np. po operacjach bariatrycznych zaleca się terapię zkwasem ursodeoksycholowym wdawce powyżej 500 mg dziennie aż do ustabilizowania masy ciała, celem zapobiegania kamicy pęcherzyka żółciowego.

FAQs

Czy przy kamicy żółciowej można jeść jajka? ›

W kamicy żółciowej wskazane jest natomiast ograniczenie ilości spożywanych żółtek jaj, które mogą wpływać niekorzystnie na kurczliwość pęcherzyka żółciowego. Należy ponadto ograniczyć produkty wzdymające, takie jak nasiona roślin strączkowych, pory, cebula, kalafior czy kapusta.

Czego nie wolno jeść przy kamicy żółciowej? ›

W kamicy żółciowej należy bezwzględnie ograniczyć w diecie ilość tłuszczów pochodzenia zwierzęcego (słonina, smalec, boczek, tłuste mięsa i wędliny, śmietana, tłuste sosy, żółte sery, tłuste wędliny).

Co jeść na kamicę żółciową? ›

Dieta przy kamicy żółciowej przebiegającej bezobjawowo powinna opierać się na zasadach żywienia człowieka zdrowego, ze szczególnym uwzględnieniem błonnika pokarmowego. Warto zatem, aby na talerzu znalazły się przede wszystkim warzywa, owoce oraz pełnoziarniste produkty zbożowe.

Jaki stolec przy kamicy żółciowej? ›

Drastyczne ograniczenie przepływu żółci na skutek występowania kamieni żółciowych w wątrobie lub woreczku żółciowym, powoduje zmianę koloru stolca na lekko brązowy, pomarańczowo-żółty lub też blady jak glina zamiast normalnego koloru zielonkawo-brązowego.

Czy można jeść ziemniaki przy kamicy żółciowej? ›

Warzywa, które powinny znaleźć się w diecie osób chorym pęcherzykiem żółciowym to: marchew, pietruszka, seler, cukinia, pomidory bez skórki, brokuły, sałata zielona, ziemniaki, buraki w ograniczonej ilości.

Czy można jeść jogurt przy kamicy żółciowej? ›

Z diety wyklucz śmietanę, tłuste sery, smalec i majonez.

Wyklucza się ser żółty, sery pleśniowe oraz sery typu feta. Do zabielania zup i sosów stosuj jogurt naturalny i mleko. Przy dobrej tolerancji nabiału polecane są naturalne, fermentowane przetwory mleczne takie jak jogurt czy kefir oraz chudy i półtłusty twaróg.

Czy można pić kawę przy kamieniach w woreczku? ›

Możemy po te kilka filiżanek sięgać bez obaw, nawet chorując na kamicę żółciową – tu jednak pamiętajmy, by z kawą nie przesadzić. Bo choć picie kawy może spowalniać rozwój kamicy objawowej, to nadmierne obkurczenie pęcherzyka pogarsza odczuwalne objawy.

Jak uratować woreczek żółciowy? ›

Leczenie kamieni w woreczku żółciowym

Jeśli kolki przytrafiają się sporadycznie i nie są silne, można ratować się środkami rozkurczającymi oraz żółciopędnymi i przeciwzapalnymi z sylimaryną albo innymi preparatami ziołowymi o podobnym działaniu.

Czy można jeść rosół przy kamicy żółciowej? ›

Warzywa i owoce podaje się po uprzednim ugotowaniu i rozdrobnieniu, lub w postaci soków i przecierów. Zupy przygotowuje się na wywarach warzywnych, nie stosuje się wywarów mięsnych, kostnych ani grzybowych. Zupy i sosy zagęszcza się zawiesiną z mąki i mleka. Do zagęszczania zup i sosów nie stosuje się zasmażek.

Czego nie lubi pęcherzyk żółciowy? ›

wybór produktów o niskiej zawartości błonnika pokarmowego, spożywanie wysoko przetworzonej żywności, w tym dań typu instant, fast-food, nadmiar cukrów prostych w diecie dostarczanych wraz ze słodyczami oraz deserami, spożywanie głównego, obfitego posiłku w godzinach wieczornych.

Czy kawa szkodzi na kamienie żółciowe? ›

Sześć filiżanek kawy wypijane każdego dnia, minimalizuje ryzyko kamieni żółciowych. To zasługa kofeiny, która zmniejsza poziom cholesterolu w pęcherzyku żółciowym. Sześć kaw zmniejsza ryzyko bolesnych kamieni żółciowych o 23 proc.

Czy sok jabłkowy rozpuszcza kamienie żółciowe? ›

Kwas jabłkowy w soku jabłkowym rozmiękcza kamienie żółciowe i sprawia, że będą przechodziły przez drogi żółciowe łatwo i bezboleśnie. Sok jabłkowy ma silne działanie oczyszczające. Przez pierwsze dni, osoby bardziej wrażliwe mogą doświadczyć wzdęć i niekiedy biegunki.

Czy siemię lniane jest dobre na woreczek żółciowy? ›

Siemienia nie poleca się osobom cierpiącym na choroby pęcherzyka żółciowego, zwłaszcza na kamicę żółciową.

Czy można jeść ogórki kiszone przy kamicy żółciowej? ›

Niewskazane są: potrawy z warzyw strączkowych, grzyby, słodka kapusta, brukselka, kalafior, kalarepa, cebula, por, czosnek, rzepa, rzodkiewka, brukiew, a także świeże ogórki.

Gdzie bolą kamienie żółciowe? ›

Kamienie w woreczku żółciowym – objawy (objawy kamieni w pęcherzyku żółciowym): Kolka żółciowa, czyli napadowy, ostry ból brzucha odczuwany głównie w podżebrzu prawym lub nadbrzuszu środkowym. Ból może promieniować do prawej łopatki, trwa zazwyczaj powyżej pół godziny, ale stopniowo przemija w ciągu 5 godzin.

Jakie zupy na woreczek żółciowy? ›

Dieta dobra dla wątroby i woreczka żółciowego - produkty zalecane
 • rosół jarski,
 • zupa jarzynowa i ziemniaczana,
 • zupy owocowe, na wywarach z warzyw i chudego mięsa,
8 Oct 2020

Co na śniadanie przy chorym woreczku żółciowym? ›

Produkty zbożowe: pieczywo jasne pszenne (najlepiej czerstwe), sucharki, biszkopty, drobne kasze (manna, kuskus, perłowa, jęczmienna łamana), biały ryż, drobne, makarony pszenne, komosa ryżowa, płatki kukurydziane, amarantus. Nabiał: ser twarogowy chudy, białko jaja, niskotłuszczowe mleko, jogurty, kefiry, maślanki.

Czy przy kamicy żółciowej można jeść miód? ›

Stosowanie miodu i surowców roślinnych daje dobre efekty w leczeniu ostrego i przewlekłego zapalenia wątroby, wirusowego zapalenia wątroby, marskości wątroby, zapalenia pęcherzyka żółciowego oraz kamicy pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych.

Czy można jeść kapuste kiszona przy kamicy żółciowej? ›

W kamicy żółciowej powinno się ograniczyć żółtka jaj, oraz produkty wzdymające, takie jak nasiona roślin strączkowych, pory, cebula, kalafior, kapusta. Kiszona kapusta, właściwie wszystkie surowe warzywa i owoce są zalecane gdy nie ma objawów ze strony pęcherzyka żółciowego.

Czy kurkuma rozpuszcza kamienie żółciowe? ›

Dodatkowo przywraca ona prawidłową kurczliwość pęcherzyka żółciowego, co zapobiega powstawaniu kamieni żółciowych, a nawet może przyczynić się do stopniowego rozpuszczania już obecnych kamieni (głównie cholesterolowych). Poza pobudzaniem dróg żółciowych, kurkuma wzmaga także wydzielanie soku trzustkowego i żołądkowego.

Jak zwiększyć wydzielanie żółci? ›

Przy niestrawności oraz dolegliwościach trawiennych, takich jak wzdęcia, odbijanie, zaparcia albo nudności, szczególnie polecane są preparaty zawierające korzeń rzodkwi czarnej. Silnie pobudza on bowiem transport i wydzielanie żółci.

Czy sok z cytryny rozpuszcza kamienie żółciowe? ›

Według amerykańskich naukowców, codzienne wypijanie 120 ml soku wyciśniętego z cytryny wymieszanego z 2 litrami wody, zmniejsza ryzyko tworzenia się kamieni. Cytryna świetnie usuwa z organizmu wszelkie osady, które mogą tworzyć złogi. Ponadto kwas cytrynowy ułatwia trawienie i rozpuszczanie kamieni żółciowych.

Czego nie lubi woreczek? ›

Dieta przy chorym woreczku – jakich produktów unikać?
 • pieczywo razowe, pełnoziarniste, świeże, brązowy ryż, gruboziarniste kasze, razowy makaron;
 • pełnotłuste produkty mleczne, żółtka jaj;
 • tłuste gatunki mięs oraz wyrobów mięsnych, wędliny wędzone, ryby tłuste, wędzone, konserwy rybne;
28 Mar 2017

Czy ostropest rozpuszcza kamienie żółciowe? ›

Dzięki swoim właściwościom żółciopędnym, rozkurczającym i przeciwzapalnym ostropest skutecznie oczyszcza drogi żółciowe z drobnoustrojów, usuwa z nich osady oraz ułatwia oczyszczanie się pęcherzyka żółciowego, dzięki czemu minimalizuje ryzyko wystąpienia kamicy.

Czy oliwa z oliwek rozpuszcza kamienie żółciowe? ›

Ponadto oliwa z oliwek jest preparatem silnie żółciopędnym, a co za tym idzie - prowadzi do rozszerzania przewodów żółciowych i skurczy woreczka żółciowego. Dzięki temu usunięcie kamieni żółciowych jest łatwiejsze i praktycznie bezbolesne.

Jak oczyścić organizm z żółci? ›

Sok jabłkowy zmiękcza ścianki kamieni i przygotowuje je aby proces nie był bolesny. Fermentowanie soku pomaga rozszerzyć przewody żółciowy. U osób wrażliwych mogą wystąpić w tym czasie wzdęcia lub biegunki, bo sok jabłkowy ma silne działanie oczyszczające. Jeśli powoduje to duży dyskomfort, można rozcieńczyć sok woda.

Jakie herbaty na woreczek żółciowy? ›

Kwiat kocanki, karczoch, mniszek lekarski wpływają na zdrowie wątroby. Mniszek może chronić komórki i tkanki przed uszkodzeniami oksydacyjnymi. Krwawnik poprawia metabolizm tłuszczu. Glistnik pomaga chronić komórki wątroby, utrzymuje prawidłowy przepływ żółci i wspomaga zdrowie pęcherzyka żółciowego.

Jakie leki na rozpuszczenie kamieni żółciowych? ›

Ursofalk stosuje się w następujących przypadkach:
 • w celu rozpuszczenia kamieni cholesterolowych, zalegających w pęcherzyku żółciowym, których średnica nie przekracza 15 mm. ...
 • w leczeniu stanów zapalnych żołądka wywołanych refluksem żółciowym,
 • w leczeniu pierwotnej, żółciowej marskości wątroby, w jej początkowym stadium.

Czy przy chorym woreczku można jeść płatki owsiane? ›

Powoli powinna Pani wprowadzać więcej błonnika do diety i obserwować reakcję organizmu – proszę stopniowo sięgać po grube kasze, pieczywo razowe i graham (a z czasem także pieczywo pełnoziarniste), warzywa i owoce, a także wspomniane płatki i ziarna.

Jak boli woreczek żółciowy? ›

Najczęstszym objawem jest ból zlokalizowany po prawej stronie brzucha pod żebrami. Często promieniuje do łopatki lub do kręgosłupa. Pojawia się też żółtaczka i świąd skóry – objawy te świadczą o znacznym zaawansowaniu choroby. U chorych rzadziej występują nudności, wymioty, utrata apetytu i ubytek masy ciała.

Jak uspokoić woreczek żółciowy? ›

Atak kolki żółciowej: jak sobie pomóc?
 1. Zażyj leki rozkurczowe, np. ...
 2. Połóż się, a na brzuch przyłóż ciepły termofor lub poduszkę elektryczną.
 3. Jeżeli po godzinie ból nie ustąpi, wezwij karetkę.
 4. Jeśli ból ustąpił i czujesz się lepiej, codziennie przez 1-2 tygodnie przyjmuj leki rozkurczające w tabletkach lub w czopkach.
18 Feb 2022

Jakie zioła na drogi żółciowe? ›

Zioła na kamicę woreczka żółciowego według ojca Klimuszko to mieszanka zawierająca, między innymi, takie składniki, jak: ziele rdestu ptasiego, liść mięty pieprzowej, korzeń mniszka lekarskiego, ziele krwawnika, ziele glistnika czy kwiatostan kocanki.

Jakie są objawy raka woreczka żółciowego? ›

Objawowa faza raka pęcherzyka żółciowego występuje późno i świadczy o znacznym zaawansowaniu choroby. Do głównych objawów choroby nowotworowej należą: ból w prawym nadbrzuszu, nudności i wymioty, żółtaczka mechaniczna, utrata masy ciała.

Jak żyć z kamieniami w woreczku żółciowym? ›

Nie ma możliwości diety „rozpuszczającej” kamienie żółciowe. W przypadku stwierdzonej kamicy żółciowej konieczna jest dieta lekkostrawna, która pozwala na zmniejszenie liczby ataków kamicy żółciowej. Należy unikać potraw ciężkostrawnych, tłustych, wzdymających, czekolady.

Skąd się biorą kamienie w woreczku żółciowym? ›

Bezpośrednią przyczyną powstawania kamieni żółciowych jest zwiększone stężenie w żółci cholesterolu i/lub bilirubiny – składników, które ją zagęszczają. Czynniki predestynujące do rozwoju kamieni żółciowych to głównie otyłość, wysokokaloryczna dieta oraz zwiększony poziom triglicerydów we krwi.

Do jakiego lekarza z pęcherzykiem żółciowym? ›

Należy się z nią udać się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który na podstawie wstępnych badań skieruje chorego do gastrologa. To specjalista zajmujący się diagnozą i leczeniem schorzeń zlokalizowanych w obszarze dróg żółciowych, pęcherzyka żółciowego oraz wątroby.

Jak oczyścić woreczek żółciowy i wątrobę? ›

Regularne jedzenie pięciu zbilansowanych posiłków w ciągu dnia to najprostsza dieta na oczyszczenie wątroby. Przyprawy oraz zioła na oczyszczenie wątroby i woreczka: koperek, natka pietruszki, melisa, majeranek, sok z cytryny, wanilia, cynamon oraz goździki.

Co na wątrobę i woreczek żółciowy? ›

Popularne tabletki na wątrobę z ostropestem to Sylimarol. Mniej znany jest Silimax i Legalon. Zioła na wątrobę i woreczek żółciowy powinny być stosowane przez dłuższy czas, minimum miesiąc, aby były skuteczne. Dzienna, zalecana dawka sylimaryny mieści się w zakresie 200-400 mg.

Jakie zioła rozpuszczają kamienie w woreczku żółciowym? ›

W przypadku bólu pęcherzyka żółciowego domowe sposoby mogą być wsparciem terapii konwencjonalnej. Niezwykle pomocne są kocanka piaskowa, karczoch oraz mniszek lekarski. Zioła te z najlepszym skutkiem można stosować w niezbyt zaawansowanej kamicy żółciowej.

Czy woreczek żółciowy można wyleczyć? ›

O całkowitym wyleczeniu ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego mówimy, gdy zostanie on usunięty wraz z zalegającymi kamieniami. Jednak warto zaznaczyć, że nawet operacja nie zlikwiduje predyspozycji genetycznych do powstawania złogów. Po usunięciu pęcherzyka mogą one powstawać np. w drogach żółciowych.

Czy można jeść czosnek przy kamicy żółciowej? ›

W fazie zaostrzenia ograniczeniu podlega również błonnik pokarmowy, który może nasilić przykre dolegliwości bólowe. Niewskazane zatem będą pełnoziarniste makarony, pieczywo, grube kasze, otręby, surowe owoce i warzywa (zwłaszcza czosnek, cebula, brokuł, kalafior czy śliwki), nasiona roślin strączkowych.

Jakie soki można pić przy kamicy żółciowej? ›

Osoby, które chorują na kamicę żółciową, mogą bez większych problemów pić soki owocowo-warzywne i owocowe (jeśli są one surowe, to najlepiej, aby były rozcieńczone).

Czy czosnek szkodzi na woreczek żółciowy? ›

Jednak z zasady dieta lekkostrawna eliminuje zastosowanie takich produktów, jak cebula, por czy…czosnek. Na wątrobę w stanie chorobowym może on oddziaływać podrażniająco – utrudniać jej pracę, obciążać, wzmagać wydzielanie przez nią żółci.

Jakie owoce można jeść przy kamicy żółciowej? ›

Można spożywać chude twarogi. Warzywa i owoce należy podawać w ograniczonej ilości, w postaci przecierów, np. pieczone jabłka, przeciery z owoców jagodowych (bez pestek i skórki), banany, pomidory bez skórki, sałata zielona, gotowana marchewka.

Czy koniecznie trzeba usunąć woreczek żółciowy? ›

Gdy potwierdzonej w USG kamicy (lub zapaleniu) pęcherzyka żółciowego (zob. Kamica żółciowa, Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego) towarzyszy ból, najskuteczniejszą metodą leczenia jest operacyjne usunięcie tego narządu.

Czy można usunąć kamienie z woreczka żółciowego bez usuwania woreczka? ›

W jaki sposób można usunąć kamienie w woreczku żółciowym? Jednym ze sposobów, by pęcherzyk żółciowy nie zawierał kamieni jest operacja - metodą laparoskopową lub w formie klasycznej.

Jakie zupy na woreczek żółciowy? ›

Dieta dobra dla wątroby i woreczka żółciowego - produkty zalecane
 • rosół jarski,
 • zupa jarzynowa i ziemniaczana,
 • zupy owocowe, na wywarach z warzyw i chudego mięsa,
8 Oct 2020

Co na śniadanie przy chorym woreczku żółciowym? ›

Produkty zbożowe: pieczywo jasne pszenne (najlepiej czerstwe), sucharki, biszkopty, drobne kasze (manna, kuskus, perłowa, jęczmienna łamana), biały ryż, drobne, makarony pszenne, komosa ryżowa, płatki kukurydziane, amarantus. Nabiał: ser twarogowy chudy, białko jaja, niskotłuszczowe mleko, jogurty, kefiry, maślanki.

Czy można jeść rosół przy kamicy żółciowej? ›

Warzywa i owoce podaje się po uprzednim ugotowaniu i rozdrobnieniu, lub w postaci soków i przecierów. Zupy przygotowuje się na wywarach warzywnych, nie stosuje się wywarów mięsnych, kostnych ani grzybowych. Zupy i sosy zagęszcza się zawiesiną z mąki i mleka. Do zagęszczania zup i sosów nie stosuje się zasmażek.

Czy można jeść ogórki kiszone przy kamicy żółciowej? ›

Niewskazane są: potrawy z warzyw strączkowych, grzyby, słodka kapusta, brukselka, kalafior, kalarepa, cebula, por, czosnek, rzepa, rzodkiewka, brukiew, a także świeże ogórki.

Czego nie lubi woreczek? ›

Dieta przy chorym woreczku – jakich produktów unikać?
 • pieczywo razowe, pełnoziarniste, świeże, brązowy ryż, gruboziarniste kasze, razowy makaron;
 • pełnotłuste produkty mleczne, żółtka jaj;
 • tłuste gatunki mięs oraz wyrobów mięsnych, wędliny wędzone, ryby tłuste, wędzone, konserwy rybne;
28 Mar 2017

Czy przy kamicy żółciowej można jeść miód? ›

Stosowanie miodu i surowców roślinnych daje dobre efekty w leczeniu ostrego i przewlekłego zapalenia wątroby, wirusowego zapalenia wątroby, marskości wątroby, zapalenia pęcherzyka żółciowego oraz kamicy pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych.

Czy można pić kawę przy kamieniach w woreczku? ›

Możemy po te kilka filiżanek sięgać bez obaw, nawet chorując na kamicę żółciową – tu jednak pamiętajmy, by z kawą nie przesadzić. Bo choć picie kawy może spowalniać rozwój kamicy objawowej, to nadmierne obkurczenie pęcherzyka pogarsza odczuwalne objawy.

Czy siemię lniane jest dobre na woreczek żółciowy? ›

Siemienia nie poleca się osobom cierpiącym na choroby pęcherzyka żółciowego, zwłaszcza na kamicę żółciową.

Czego nie lubi pęcherzyk żółciowy? ›

wybór produktów o niskiej zawartości błonnika pokarmowego, spożywanie wysoko przetworzonej żywności, w tym dań typu instant, fast-food, nadmiar cukrów prostych w diecie dostarczanych wraz ze słodyczami oraz deserami, spożywanie głównego, obfitego posiłku w godzinach wieczornych.

Czy kawa szkodzi na kamienie żółciowe? ›

Sześć filiżanek kawy wypijane każdego dnia, minimalizuje ryzyko kamieni żółciowych. To zasługa kofeiny, która zmniejsza poziom cholesterolu w pęcherzyku żółciowym. Sześć kaw zmniejsza ryzyko bolesnych kamieni żółciowych o 23 proc.

Jak uratować woreczek żółciowy? ›

Leczenie kamieni w woreczku żółciowym

Jeśli kolki przytrafiają się sporadycznie i nie są silne, można ratować się środkami rozkurczającymi oraz żółciopędnymi i przeciwzapalnymi z sylimaryną albo innymi preparatami ziołowymi o podobnym działaniu.

Czy kurkuma rozpuszcza kamienie żółciowe? ›

Dodatkowo przywraca ona prawidłową kurczliwość pęcherzyka żółciowego, co zapobiega powstawaniu kamieni żółciowych, a nawet może przyczynić się do stopniowego rozpuszczania już obecnych kamieni (głównie cholesterolowych). Poza pobudzaniem dróg żółciowych, kurkuma wzmaga także wydzielanie soku trzustkowego i żołądkowego.

Jakie leki na rozpuszczenie kamieni żółciowych? ›

Ursofalk stosuje się w następujących przypadkach:
 • w celu rozpuszczenia kamieni cholesterolowych, zalegających w pęcherzyku żółciowym, których średnica nie przekracza 15 mm. ...
 • w leczeniu stanów zapalnych żołądka wywołanych refluksem żółciowym,
 • w leczeniu pierwotnej, żółciowej marskości wątroby, w jej początkowym stadium.

Czy przy kamicy żółciowej można jeść kiszonki? ›

W kamicy żółciowej powinno się ograniczyć żółtka jaj, oraz produkty wzdymające, takie jak nasiona roślin strączkowych, pory, cebula, kalafior, kapusta. Kiszona kapusta, właściwie wszystkie surowe warzywa i owoce są zalecane gdy nie ma objawów ze strony pęcherzyka żółciowego.

Czy ocet jabłkowy rozpuszcza kamienie żółciowe? ›

Kwas jabłkowy w soku jabłkowym rozmiękcza kamienie żółciowe i sprawia, że będą przechodziły przez drogi żółciowe łatwo i bezboleśnie.

Czy oliwa z oliwek rozpuszcza kamienie żółciowe? ›

Ponadto oliwa z oliwek jest preparatem silnie żółciopędnym, a co za tym idzie - prowadzi do rozszerzania przewodów żółciowych i skurczy woreczka żółciowego. Dzięki temu usunięcie kamieni żółciowych jest łatwiejsze i praktycznie bezbolesne.

Videos

1. ☄️Kamienie Żółciowe☄️ Tradycyjna Medycyna Chińska!
(shifen_richter)
2. OSTRE ZAPALENIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO wyleczyłem ziołami | Problemy z Wątrobą?
(Marcin Adamowicz)
3. Kamica pęcherzyka żółciowego
(Bonifratrzy Kraków)
4. Kamica żółciowa - dr Urszula Krupa - Porady lekarskie
(wojan50ww)
5. Kamica żółciowa
(Tumi TV)
6. Co warto wiedzieć o pęcherzyku żółciowym?
(Akademia Kinezjologii lek. med. Dorota Kalwajt)

Top Articles

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Aracelis Kilback

Last Updated: 11/16/2022

Views: 5673

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aracelis Kilback

Birthday: 1994-11-22

Address: Apt. 895 30151 Green Plain, Lake Mariela, RI 98141

Phone: +5992291857476

Job: Legal Officer

Hobby: LARPing, role-playing games, Slacklining, Reading, Inline skating, Brazilian jiu-jitsu, Dance

Introduction: My name is Aracelis Kilback, I am a nice, gentle, agreeable, joyous, attractive, combative, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.