Bedrijfskunde | Hbo in Almere (2023)

Studieprogramma Bedrijfskunde

In het eerste jaar van je studie volg je business- en managementvakken van verschillende business- en managementopleidingen. Zo leer je het brede werkveld kennen waarin je straks terechtkomt. En maak je kennis met methoden en modellen die je later in de praktijk kunt gebruiken.

  • Jaar 1: de basis leggen

   In het eerste jaar van deze hbo-opleiding in Almere ontdek je het brede werkveld van Bedrijfskunde. Voor wat voor soort banen word je met deze studie precies opgeleid? Door op bezoek te gaan bij verschillende bedrijven krijg je direct een kijkje in de praktijk. Zo kom je erachter of het vakgebied écht iets voor je is.

   Vraagstuk uit de praktijk

   Tijdens de opleiding Bedrijfskunde werk je in projectgroepen waarbijje kennismaakt met vraagstukken uit de praktijk. In het eerste jaar leer je je oriënteren op je toekomstig beroep. Daarnaast leer je hoe je een organisatieanalyse uitvoert en hoe omgevingsinvloeden een organisatie kunnen beïnvloeden. Ook volg je modules op het gebied van:

   (Video) Eerstejaarsstudent Bedrijfskunde | Windesheim in Almere

   • Data-analyse
   • International business
   • Bedrijfsprocessen
   • Financiën
   • Duurzame business-innovatie

   Welk onderdeel je ook volgt: altijd is er een link met de praktijk. Een deel hiervan wordt je aan de hand van casussen aangereikt, maar je krijgt ook les van gastdocenten. Deze bedrijfskundigen kunnen je immers als geen ander vertellen hoe het er in de echte praktijk daadwerkelijk aan toe gaat.

   Kleinschalige opleiding

   Onze opleiding onderscheidt zich niet alleen door de praktijkgerichte aanpak, maar ook door kleinschaligheid. Je komt in een klas met rond de 30 studenten. Docenten en studenten kennen elkaar goed en je krijgt veel persoonlijke begeleiding.

  • Jaar 2 en 3: verdieping en stage

   Nieuwsgierig naar hoe organisaties in de praktijk functioneren? In het tweede studiejaar ga je meelopen in een bedrijf of organisatie. Je ziet dan hoe de theorie die je op school hebt geleerd in de bedrijven wordt toegepast. In de leerlijn Persoonlijk Professioneel Leiderschap leer je hoe je leiding kunt nemen over je eigen studieloopbaan;in projecten en andere samenwerkingsvormen. Je deelt je ervaringen met andere studenten in onze leergemeenschap: deBDK-workspace.Je leert hier met en van elkaar! Bedrijfskundige methodes als scrum en LEAN behoren aan het eind van jaar 2 tot jouw toolkit!

   Adviseer een bedrijf

   Tijdens jaar 3 ben je klaar om opnieuw de praktijk in te gaan. Maar dit keer in een comakergroepje als adviseur. Samen met medestudenten vorm je een adviesbureau en lossen jullie een concreet organisatievraagstuk op.

   Minor

   Wil jij keuzes maken tijdens je studie? Dat kan! Je volgt ook een minor: een onderwijsprogramma van een halfjaar. Wat jij wilt leren is leidend en je kunt je verdiepen of juist verbreden – bij ons, een andere hogeschool of zelfs in het buitenland. Zo geef je invulling én kleur aan je studie. Denk aan minors als Zorgprocessen verbeteren of Internationaal Ondernemen.

   Studeren in het buitenland

   Tijdens je opleiding ga je regelmatig off campus. Niet ver genoeg voor jou? En wil je jouw eigen (studie)grenzen straks nog verder verleggen? Je kunt ook een periode in het buitenland studeren. Doe een half jaar marketing in Barcelona. Of scherp je ondernemersplan aan in de Verenigde Staten.

  • Jaar 4: afstuderen

   Dit jaar sluit je je studie af met een uitstroomprofiel. Daarvoor kun je in Almere blijven of naar Zwolle gaan.

   Uitstroomprofiel: wendbare organisaties

   In Almere staat het thema Wendbare Organisaties centraal. Je leert hoe je organisaties zo inricht dat zij flexibel kunnen reageren op een snel veranderende wereld. Hoe verander je een logge organisatie tot snelle speedboot? Hoe kunnen duurzame start-ups groeien en meer impact creëren? Termen als holocracy, organisational tribe, netwerkorganisatie en sociale onderneming komen voorbij en kennen voor jou dus straks geen geheimen meer. Ondertussen haal je ook nog je LEAN Green Belt en leer je trends vertalen naar strategische scenario’s.

   Afstuderen via een Comakership

   Dit is hét moment waarop je laat zien dat je alle kennis en vaardigheden in huis hebt om als bedrijfskundige aan de slag te gaan. Je voert zelfstandig een opdrachtuit voor een bedrijf of organisatie. Die opdracht noemen we een Comakership. Zo kun je bijvoorbeeld:

   • Advies uitbrengen om wachttijden in het ziekenhuis te verlagen;
   • Een voorstel doen voor het slimmer inzetten van flexmedewerkers, of;
   • Een dashboard bouwen waarmee een bank de prestatie van haar kantoren kan meten.

   Afgestudeerd

   Uiteraard hoef je het afstuderen bij de opleiding Bedrijfskunde in Almere niet helemaal alleen te doen, want vanuit zowel de opleiding als de opdrachtgever krijg je een begeleider met wie je kunt sparren. En natuurlijk vind je ook steun bij jouw medestudenten, met wie je in de afgelopen jaren samen en van elkaar hebt geleerd. Wanneer zowel jij, jouw begeleider en de opdrachtgever tevreden zijn, ben je afgestudeerd en mag jezelf Bachelor of Science noemen!

   (Video) Duurzame Bedrijfskunde | Associate degree | Aeres Hogeschool Almere
  • Praktijk tijdens je opleiding

   Tijdens je hbo-opleiding Bedrijfskunde in Almere werk je volop aan projecten, loop je stage en doe je Comakerships.

   (Video) Eerstejaarsstudent HBO-Rechten | Windesheim in Almere

   Projecten

   Om ervaring op te doen in verschillende situaties, ga je tijdens je studie aan de slag met allerlei projecten voor echte opdrachtgevers.

   Stage

   In het tweede jaar loop je stage bij een bedrijf. Je werkt mee in de organisatie en onderzoekt aan de hand van opdrachten hoe de organisatie functioneert. Zo ervaar je in het echt hoe de theorie wordt toegepast in de praktijk.

   Comakership

   In het derde jaar vorm je samen met medestudenten een adviesbureau en doe je een Comakership. Jullie opdrachtgever is een echt bedrijf of een organisatie, zoals een gemeente of een zorginstelling. Jullie voeren een onderzoek uit, geven advies en zorgen ervoor dat er draagvlak in de organisatie komt om dit ook écht te implementeren. Zo ontdek je waar je echt goed in bent én werk je direct aan je cv. Ook je afstuderen doe je met een Comakership. Studenten deden onder andere Comakerships bij:

   • Rabobank
   • Gemeente Almere
   • KLM
   • Leaseplan
   • Alfen
   • De Nederlandsche Bank
  • Rooster en vakken

   Als je gaat studeren, wil je natuurlijk ook weten welke vakken er allemaal op je rooster staan. Hieronder een greep uit het vakkenaanbod van jouw hbo-opleiding. Zo krijg je een beeld van hoe 4 jaar studeren er in vakken uitziet!

   Dit doe je in jaar 1Dit doe je in jaar 2Dit doe je in jaar 3Dit doe je in jaar 4

   Professioneel communiceren in een zakelijke context

   Procesmanagement

   Kwaliteitsmanagement

   Strategisch management

   Oriënteren op toekomstig beroep en werkvelden

   Projectmanagement

   Comakership

   Operations management

   Uitvoeren van een interne organisatieanalyse

   Organisatieadvies

   Verandermanagement

   Wendbare organisaties

   Uitvoeren van een externe analyse

   Persoonlijk leiderschap

   Financieel management

   Afstuderen

   Analyseren van de bedrijfsvoering en adviseren over een onderwerp

   Inkoop- en marketingmanagement

   Persoonlijk leiderschap

   Toepassen van HR processen en instrumenten

   Informatiemanagement

   Exploring international business

   Meewerkstage bij een bedrijf of organisatie

   Analyseren van kwaliteit binnen een organisatie

   Analyseren van de financiële structuur

   Doelgericht handelen op basis van data-analyse

   Co-creëren van een duurzame business-innovatie

   Samen werken aan disversiteit en inclusie

Cookie instellingen

Windesheim maakt gebruik van functionele en analytische cookies om het gebruik van de website te optimaliseren. Daarnaast maken we gebruik van cookies voor marketingdoeleinden. Hiermee kunnen we je gedrag volgen op websites. Ook delen we informatie over jouw gebruik van onze sites met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Lees onscookiestatementvoor meer informatie.

(Video) Eerstejaarsstudent Commerciële Economie | Windesheim in Almere

Cookie voorkeuren

Marketing

De cookies die nodig zijn om een zo goed mogelijke ervaring te geven en individuele gegevens over internetgedrag te verzamelen. Denk bijvoorbeeld aan tonen van relevante content op basis van eerder gedaan bezoek of gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Statistieken

Statistische cookies helpen ons om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo blijven we onze website verbeteren. We verzamelen deze data anoniem.

Voorkeuren

Cookies waarbij je gebruik van de website wordt geanalyseerd op basis van je online gedrag. Met deze input maken we informatie voor jou passend, waardoor je website-ervaring wordt verbeterd.

(Video) Hbo opleiding Bedrijfskunde – Hoe ziet de opleiding eruit?

Noodzakelijke

De cookies die essentieel zijn voor het functioneren van de basisinformatie van de website. Externe content vanaf YouTube of social media is hierbij niet zichtbaar.

Videos

1. Eerstejaarsstudent HRM | Windesheim in Almere
(Windesheim in Almere)
2. Toegepaste Biologie | Bachelor | Aeres Hogeschool Almere
(Aeres Hogeschool)
3. HAN Bacheloropleiding voltijd | Bedrijfskunde MER
(HAN Economie en Management voltijd)
4. BEDRIJFSKUNDE, MANAGEMENT & ECONOMIE (HBO)
(Studiekeuzelab)
5. The Dutch School System explained
(Nuffic)
6. HBO Bedrijfskunde | HAN University Of Applied Sciences
(HAN University of Applied Sciences)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rubie Ullrich

Last Updated: 12/16/2022

Views: 6146

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rubie Ullrich

Birthday: 1998-02-02

Address: 743 Stoltenberg Center, Genovevaville, NJ 59925-3119

Phone: +2202978377583

Job: Administration Engineer

Hobby: Surfing, Sailing, Listening to music, Web surfing, Kitesurfing, Geocaching, Backpacking

Introduction: My name is Rubie Ullrich, I am a enthusiastic, perfect, tender, vivacious, talented, famous, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.